Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej na stronie 2ja-gazeta.de, zgadzasz się na obowiązujące prawo lokalne. Jeśli nie zgadzasz się z którymś z tych warunków, nie możesz korzystać z tej strony. Materiał jest chroniony prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

• Uzyskano pozwolenie na tymczasowe pobranie kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na swojej stronie internetowej Gazety w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego oglądania. To jest licencja, której nie możesz wziąć:

1. modyfikować lub kopiować materiały;
2. wykorzystywać materiałów w celach komercyjnych lub publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych);
3. Twoja strona internetowa Gazety;
4. usuwać z materiału wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy; lub
5. przenieść materiały na inną osobę lub „zwierciadło” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

• Niniejsza licencja automatycznie zakończy działanie Twojej Gazety w dowolnym czasie. Po przyjęciu twojego zamówienia, innymi słowy, w twoim drukowanym materiale.

3. Zastrzeżenie

• Materiały na stronie internetowej Twojej Gazety są udostępniane na zasadzie „tak jak jest”. Twoja Gazeta nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

• Ponadto, Twoja Gazeta nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia W żadnym wypadku Twoja Gazeta ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej Twojej Gazety, nawet jeśli Twoja Gazeta lub jej autoryzowany przedstawiciel został poinformowany ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów Materiały pojawiające się na stronie internetowej Twojej Gazety mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Twoja Gazeta nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Twoja Gazeta może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednak Twoja Gazeta nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki Twoja Gazeta nie przejrzała wszystkich stron powiązanych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takiej strony. Dołączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia Twojej strony przez Twoją Gazetę. Korzystanie z takich powiązanych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje Twoja Gazeta może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe Niniejsze zasady i warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub miejscu.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Polityka obowiązująca w Twojej Gazecie to szanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy zbierać podczas korzystania z naszej witryny. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy, komunikujemy, ujawniamy i w inny sposób wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

• Będziemy gromadzić dane osobowe za pomocą legalnych i uczciwych środków oraz, w stosownych przypadkach, za wiedzą lub zgodą danej osoby.

• Przed lub w czasie zbierania danych osobowych określimy cele, dla których gromadzone są informacje.

• Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji celów określonych przez nas i do innych pomocniczych celów, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby lub zgodnie z wymogami prawnymi.

• Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których mają być wykorzystywane, oraz, w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.

• Będziemy chronić dane osobowe, stosując rozsądne zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użytkowaniem lub modyfikacją.

• Udostępniamy klientom informacje o naszych zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

• Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia tych celów.

Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych. Twoja Gazeta może od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności według wyłącznego uznania firmy Twoja Gazeta.

Zrzeczenie się

Robimy co w naszej mocy, aby przygotować zawartość tej strony. Jednak Twoja Gazeta nie może zagwarantować wyrażeń i sugestii treści, a także dokładności. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, Twoja Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i / lub szkody spowodowane wykorzystaniem informacji na naszej stronie internetowej.

Linki znajdujące się na naszej stronie internetowej mogą prowadzić do stron zewnętrznych, które są dostępne tylko dla wygody. Wszelkie informacje lub oświadczenia, które pojawiły się w tych witrynach, nie są sponsorowane, promowane ani w inny sposób zatwierdzane przez naszą witrynę. W przypadku tych zewnętrznych stron, Twoja Gazeta nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za dostępność lub zawartość umieszczoną na lub za jej pośrednictwem. Dodatkowo, wszelkie straty lub szkody powstały w wyniku korzystania z tych treści lub ogólnie Internetu.